loading please wait..

Ubezpieczenia i odszkodowania

Ubezpieczenia i odszkodowania

• Kiedy dobieramy dla Klienta polisę ubezpieczeniową, naszym priorytetem jest zapewnienie rzeczywistej ochrony, a nie jedynie  sprzedanie polisy;

• Produkty ubezpieczeniowe dobieramy bezpłatnie;

• Sprawnie przeprowadzamy ubezpieczenia indywidualne w przypadku taboru leasingowanego w celu uzyskania obniżenia kosztów ubezpieczenia  – również czynne umowy;

• Analizując Ogólne Warunki Ubezpieczenia, skrupulatnie dopasowujemy zakres ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb Klientów oraz specyfiki działalności firmy;

• Zdejmujemy z Klienta ciężar prowadzenia żmudnych procedur odszkodowawczych  – w imieniu Klienta prowadzimy korespondencję, na bieżąco monitorujemy przebieg sprawy, kompletujemy niezbędną dokumentacją (w tym także od podmiotów zagranicznych, jeśli zdarzenie miało miejsce poza granicami Polski), informujemy Klienta  na bieżąco nt. stanu sprawy;

• Doświadczenie i duża znajomość przepisów prawnych pozwala nam skutecznie uzyskać należne odszkodowanie.