loading please wait..

Prawo i windykacja

Prawo i windykacja

• Przeprowadzamy restrukturyzacje i reorganizacje form prawnych firm, w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia firmy i zabezpieczenia majątku osobistego;

Dopasowujemy formę prawną firmy do Państwa potrzeb (zakładamy spółki z o.o, spółki komandytowe i inne);

Przeprowadzamy audyty prawne: 

 sprawdzamy poprawność przyjmowanych i wystawianych zleceń oraz druków CMR, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa w przypadku kradzieży, uszkodzenia towaru lub oszustwa (z doświadczenia wiemy, że niedopełnianie poprawności wypełniania w/w dokumentów często powoduje odmowę wypłaty odszkodowania);

 analizujemy wszelkie umowy w poszukiwaniu zapisów niekorzystnych dla Klienta, renegocjujemy te zapisy.

 Skutecznie dochodzimy należności;

Prowadzimy korespondencję windykacyjną;

Negocjujemy w imieniu Klienta spłaty zadłużenia z nierzetelnymi Klientami, biorąc na siebie trudne rozmowy;

Realizujemy proces zastrzegania znaku firmowego.