loading please wait..

Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

• Dokonujemy oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy z naciskiem na podnoszenie rentowności;

• Wnikliwie analizujemy dokumenty finansowe firmy  (bilans, rachunek wyników, KPiR), wskazujemy na silne i słabe strony bilansu/rachunku wyników w celu wyeksponowania dobrej sytuacji firmy, lub poprawy sytuacji firmy;

• Optymalizujemy pozycje bilansowe;

• Bezpłatnie pozyskujemy finansowanie (leasing/kredyt/faktoring) – dopasujemy dla Państwa najbardziej odpowiednią formę finansowania bez względu na to, czy potrzeby finansowe wynikają z przejściowych problemów z utrzymaniem płynności, czy też z zapotrzebowania na kapitał w związku z Państwa rozwojem i podejmowanymi inwestycjami. Finansowanie dobieramy zawsze w taki sposób aby jednocześnie zapewnić Państwu maksymalne korzyści podatkowe;

• Skutecznie zmniejszamy koszty prowadzenia działalności, poprzez wskazywanie możliwych oszczędności;

• Analizujemy umowy kredytowe, leasingowe i faktoringowe (w tym także czynne) pod kątem wyeliminowania niekorzystnych zapisów (tzw. drobny druczek), pomagamy je renegocjować tak aby umowa była bezpieczna i uczciwa;

• Ratujemy z kłopotów finansowych (nadmiernego zadłużenia) – w przypadku problemów z terminową spłatą rat, przeinwestowania lub w przypadku sporu
z instytucją finansującą, pomagamy restrukturyzować trudne umowy leasingowe lub kredytowe. Nasi konsultanci posiadają wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym i znając metody i sposób działania instytucji finansowych, skutecznie negocjujemy zadłużenia „trudne” w Państwa imieniu redukując je, lub walcząc o możliwie najkorzystniejszy plan spłat.