loading please wait..

Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe

Nasze biuro rachunkowe poprowadzi Państwa księgowość w optymalny sposób, na bieżąco konsultując się z naszymi specjalistami ds. finansowych  oraz analitykami wskaźników finansowych;

• Dajemy naszym Klientom pełną ochronę, na mocy upoważnienia biorąc na siebie odpowiedzialność poprawności księgowania przed Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową, ZUS-em, Państwową Inspekcją Pracy  oraz innymi urzędami i instytucjami kontrolnymi;

• Czynnie uczestniczymy w kontrolach skarbowych i innych;

• W imieniu Klienta prowadzimy pełną korespondencję z urzędami (składanie wyjaśnień, wniosków, inne).